DERNEK LOKALİ AÇILMASININ ÖNÜNDEKİ KEYFİ ENGEL KALDIRILMALIDIR

Yayın Tarihi : 4.1.2017

Bilindiği üzere Dernek Lokali açılabilmesi için gerekli şartları düzenleyen Dernekler Yönetmeliğinin 58. Maddesinin c bendinde yer alan “ Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği” şeklindeki hüküm nedeniyle dernek lokali açılması imkansız hale gelmektedir.

Nitekim bu hüküm gereği lokalin açılacağı binada yer alan tüm kat malilerinin oy birliği ile aldıkları karar gerektiği için şehir merkezinde tüm binaların apartman olduğu dikkate alındığında ve kat maliklerinin de genelde olumsuz yaklaşım sergiledikleri dikkate alındığında dernekler için lokal açılması dolaylı olarak olanaksız hale gelmektedir.

Bu hükümle hukuk devletinde yasalara uygun olarak kurulan bir derneğin yine yasal hakkı olan lokal açma hakkı dolaylı olarak engellenmektedir. Bir başka ifadeyle kat malikleri,  tüzel kişilik olan Derneğin yasal hakkını kullanmasına engel olmaktadır. 

Bu durum ise bize göre  hukuka ve Anayasanın “Dernek Kurma Hürriyeti” başlıklı 33. Maddesine aykırıdır. Bu nedenle derneğin yasal hakkını kullanmasına engel olan kat malikleri yine bize göre suç işlemektedirler. Çünkü hukuk devletinde gerçek ya da tüzel kişilerin yasal haklarını kullanması devletin güvencesi altındadır. Ayrıca demokratik haklar sınırsız değil tam aksine bir başkasının hakkının başladığı noktada bitmesi gerekmektedir. Hal böyleyken bu yönetmelikle kat maliklerine verilmiş olan bu hak sınırsız olup hukuka ve demokratik hakların kullanılmasına aykırı olduğu gibi keyfilik içerdiği için kötüye kullanılması nedeniyle de suç işlenmesine neden olmaktadır.

Tüm bu nedenlerle Dernekler Yönetmeliğinin 58. Maddesinin c bendinde yer alan “kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları karar” şartının hukuka, Anayasaya ve tüzel kişilik olan derneklerin yasal faaliyetlerine engel teşkil ettiği için kaldırılmalıdır.

Zira derneklerin kurulması Anayasa’da bile herhangi bir izne tabi değil iken böylesi garip bir şartla dernekle hiçbir ilgisi bulunmayan aynı binadaki kat maliklerinin iki dudağının arasına terk edilmiş olması anlaşılır bir durum değildir.

 

                                                                                                                                                               Cafer GÜZELwww.sivasceltekkoyudernegi.com
info@sivasceltekkoyudernegi.comBugün Gelen : 17    Toplam Gelen : 91742
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Tasarım : e-yazilimmarket.com